MU Online | TEST: 22/02/2024 - OPEN:24/02/2024

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 14:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 14:00
Huyết Lâu Server 2,3 14:30
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 15:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 16:10
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | TEST: 22/02/2024 - OPEN:24/02/2024!